Interim management bureau

 

Meesters in Management!, onderdeel van Het Bureau Interim Projecten B.V, is een interim management bureau dat vooral actief is met opdrachten binnen de publieke sector.

 

Wij werken onder andere voor gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid, zorg instellingen, onderwijsinstellingen, rechtbanken, stichtingen en verenigingen waaronder woning corporaties.

 

Onze Associés en interim professionals

Ruim zeshonderd associés en interim professionals hebben zich verbonden aan ons interim management bureau.
Samen met onze associés bestaande uit adviseurs, interim managers, trainers en coaches wil Meesters in Management! een bijdrage leveren aan de organisatie ontwikkeling bij onze opdrachtgevers.

 

Meesters in Management! staat bekend om de strenge, maar bewezen toelating procedure voor alle bij het bureau aangesloten adviseurs, interim managers, trainers en management coaches.
Doordat alle associés en interim professionals een uitgebreide selectie procedure hebben doorlopen, weten wij goed wat wij aan expertise en ervaring hebben opgebouwd.
Mede hierdoor, maar ook door de ervaring die wij met onze associés hebben opgedaan in eerdere opdrachten, kunnen wij ook beter beoordelen welke associé of interim professional een bepaalde opdracht het beste kan vervullen.

 

Vanzelfsprekend bepaalt de opdrachtgever uiteindelijk welke associé of interim professional de opdracht daadwerkelijk gaat vervullen.
Door onze zorgvuldige manier van werken is ons interim management bureau in staat opdrachtgevers een goed kwalitatief aanbod te doen.

 

Wij hechten er belang aan dat onze associés en interim professionals bij blijven en zich verder ontwikkelen.
Daarom verzorgen wij management trainingen en management opleidingen ten behoeve van onze associés en interim professionals.

 

Geschiedenis van ons interim management bureau

Het begon in 1984, toen drs. K. de Roo een interim management bureau oprichtte. Een uiterst succesvol bureau met hoge kwaliteitsnormen en opdrachtgevers in overheid en zakelijke dienstverlening.

 

In 1994 werd door de toenmalige maatschap De Roo Middle Management B.V. opgericht. Eind 1999 is het bedrijf verzelfstandigd van De Roo en verder gegaan onder de naam Het Bureau Interim!

Het Bureau Interim! werd later Meesters in Management! genoemd, samen met Het Bureau Training!, Het Bureau Coaching! en Het Bureau Search!

 

Eind 2009 nam Meesters in Management! Zorg Consult Nederland over. De naam werd gewijzigd in Zorg Consult Interim!

 

Per 2011 zijn alle activiteiten van Meesters in Management! ondergebracht in Het Bureau Interim Projecten B.V. Ons interim management bureau is gevestigd in Den Haag.

interim management bureau

 

Onze missie

 

Ons interim management bureau wil een bijdrage leveren aan de organisatieontwikkeling bij onze opdrachtgevers, zodat zij hun resultaten kunnen behalen.

 

Onze visie

 

Door onze brede dienstverlening, waarbij het altijd om mensen gaat, lossen wij samen met onze opdrachtgevers actuele en toekomstige interim management vraagstukken op, waardoor zij hun organisatiedoelen bereiken. Wij bieden onze associés en interim professionals de mogelijkheid om hun vak op het hoogste niveau uit te oefenen. Als interim management bureau vervullen wij een actieve rol in het bewaken van de waarden en normen van ons vak.