Diensten

 

SOORTEN INTERIM
MANAGEMENT

 

 • – Overbruggingsmanagement
 • – Genezingsmanagement
 • – Verbetermanagement
 • – Verandermanagement
 • – Crisismanagement
 • – Fusiemanagement
 • – Kwartiermaken
 • – Projectleiding
 • – Projectmanagement
 • – Procesmanagement
 • – Co-management
 • Lees meer…

Interim Management

Meesters in Management! is gespecialiseerd in interim management op directie- en middenkaderniveau.
Wij werken transparant en resultaatgericht.

 

Wij steunen op een groot aantal ervaren interim managers die snel tot de kern van de zaak weten door te dringen. Wij werken snel en helder, maar wel volgens de hoogst haalbare standaarden. Uw opdrachten en taken worden door ons uitgevoerd met het door u gewenste resultaat. Onze managers ondergaan een zorgvuldige selectieprocedure en zijn geselecteerd op basis van ervaring, deskundigheid en vaardigheden. Zij zijn, integer, authentiek, hebben de nodige levenservaring, zijn doelgericht en zijn geïnteresseerd in de mens en de organisatie waarvoor zij mogen werken.

 

Ons interim management bureau biedt toegevoegde waarde door het garanderen van een effectieve opdrachtvervulling. Een perfecte match tussen persoonlijkheid van en de problematiek bij de opdrachtgever en de bijpassende persoonlijkheid en vaardigheden van de interim manager staan borg voor de juiste interim manager bij de specifieke opdracht en organisatie.

 

Aan alle interim management opdrachten is schaduwmanagement verbonden. Het schaduwmanagement beoogt bevordering van de kwaliteit van de opdrachtvervulling en is gebaseerd op onze Professionele Standaards. Onze Professionele Standaards zijn voor de interim manager basis en referentiekader van het professioneel en ethisch handelen. Voor de opdrachtgevers vormen de Professionele Standaards een instrument van kwaliteitsborging en het voldoen aan de RIM kernwaarden in objectieve zin. De informatie, verkregen uit de evaluatiegesprekken met opdrachtgevers tijdens en na de vervulling van de opdracht beschouwen wij – als lerende organisatie – als belangrijke input voor een continu proces van kwaliteitszorg.

 

Beproefde werkwijze

Elke opdracht is uniek en daarom wordt er zeer veel belang gehecht aan een zorgvuldige intake waarmee een duidelijke opdrachtbeschrijving ontstaat. Vervolgens stelt het bureau één of enkele kandidaten voor aan de opdrachtgever. Na zijn benoeming voert de interim manager zijn taak uit zoals beschreven in de opdracht. Zijn eerste stap is een plan van aanpak dat hij voorlegt aan de opdrachtgever, aan wie hij ook daarna regelmatig over zijn voortgang rapporteert. Ter afsluiting van de opdracht zorgt hij voor een overdrachtsdocument, waarmee de opdrachtgever en de eventuele opvolger een vloeiende overgang kunnen bewerkstelligen. Als er sprake is van een opvolger, dan blijft de interim manager na de overdracht beschikbaar om hem met raad en daad terzijde te staan. Zo geeft hij gestalte aan onze visie dat een opdracht pas geslaagd is als de opvolger van de interim manager slaagt in zijn functie. Snel en trefzeker wordt een oplossing geboden met een passend aanbod van de juiste interim manager. De professionaliteit van de interim manager wordt blijvend door ons interim management bureau gewaarborgd. De belangen van de opdrachtgever staan daarbij voorop.

 

Wij onderscheiden diverse soorten interim management.