Management Coaching

 

Managen begint bij de persoonlijkheid van de manager. Kennis is belangrijk voor managers. Een rijk gedrag repertoire, een sterke emotionele huishouding en een goed begrip van de eigen sterke en zwakke punten vormen de basis voor echt effectief handelen.

In die zin helpt de coach de manager het maximale uit zich zelf te halen. Goede coaches vormen de beste managers en het zijn dan ook de beste managers die zich laten coachen om dit te bereiken.

 

Management coaching is een doeltreffend instrument voor de ontwikkeling van managers en management teams.

Zij gaan daardoor effectiever werken en betere prestaties leveren.

 

Wij gaan uit van de manager in zijn werksituatie en zijn individuele kwaliteiten en persoonlijkheid. De manager leert zich bewust te zijn van zijn eigen competenties en leert zijn grenzen geleidelijk te verleggen. Zo wordt hij de baas over zijn gedrag repertoire. Bovendien is hij zich beter bewust van de verwachtingen van zijn omgeving.

 

Wij onderscheiden individuele management coaching en management team coaching.

 

Individuele coaching is gericht op inzicht en uitzicht. De deelnemer krijgt inzicht in zijn kwaliteiten, zijn houding en gedrag. Tevens wordt inzicht verkregen in zijn opvattingen, waarden en normen alsmede in de effecten van zijn keuzes en in zijn positie en rol in de organisatie.

Hierdoor krijgt hij uitzicht op beter functioneren. Hij gaat bewuste keuzes maken en krijgt invloed op zijn positie en controle over zijn gedrag. Hij heeft situaties in de hand.

 

Bij management team coaching wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking en communicatie in het managementteam. De uitgangspunten hierbij zijn de gezamenlijke taken van het team en de doelstelling van de organisatie.

 

Het leiden en met name het veranderen van een organisatie stelt forse eisen aan de hechtheid van het managementteam.
Met management team coaching, al dan niet in combinatie met individuele coaching, wordt deze hechtheid bevorderd en worden voorwaarden voor succes geschapen.

Management team coaching kan gecombineerd worden met trainingen en werkconferenties om het team procesmatig en inhoudelijk te ondersteunen bij verbetering en verandering.