Diensten – Training

 

In managementontwikkelingsprogramma’s wordt het realiseren van de gewenste organisatie centraal gesteld. Dit bereik je niet door managers naar cursussen te sturen, maar door hen individueel en gezamenlijk de noodzakelijke veranderingen en verbeteringen zelf te laten doorvoeren. Met behulp van training en ondersteuning op maat worden de benodigde competenties verder ontwikkeld. Alleen zo verandert de organisatie daadwerkelijk, worden competenties echt ontwikkeld en blijft leren leuk.

 

Wij trainen managers in houding, gedrag, vaardigheden en relevante kennis met een blijvende verbetering daarvan als resultaat. Daarnaast verzorgen wij de training van managementteams.

 

De doeltreffende manager kenmerkt zich door een realistische kijk op zijn kracht, zijn beperkingen en zijn positie in de organisatie.
Hij weet zijn sterke kanten optimaal te benutten en verantwoord om te gaan met zijn zwakke kanten. Hij beheerst zijn gedrag en toont een passende reactie op elke situatie. Onze managementtrainingen zijn ontwikkeld om deze eigenschappen en vaardigheden bij te brengen en blijvend mentaal te verankeren, zonder afbreuk te doen aan het eigen karakter van de deelnemer.

 

Onze trainingen zijn erop gericht dat de manager (of het managementteam) beter functioneert, zelfbewuster is, meer zelfvertrouwen heeft, adequater reageert op zijn omgeving en daarmee ook beter communiceert. Tenslotte ontwikkelt hij de gewoonte zich permanent te blijven ontwikkelen. Een getrainde manager betekent meer rendement voor de organisatie.

 

Een trainingstraject wordt na een intakegesprek met de opdrachtgever samengesteld en getoetst bij de deelnemers. In een leerplan wordt de dagelijkse praktijk van de deelnemer nadrukkelijk betrokken. Daardoor kan de deelnemer het geleerde direct toepassen inzijn werk. Hij wordt daarbij begeleid door een ervaren coach. Door de wisselwerking van training en praktijktoepassing raakt de deelnemer niet alleen overtuigd van de verbreding van zijn eigen mogelijkheden, maar ervaart hij ook een stevige verankering van zijn nieuw verworven vaardigheden.

 

Ook een training van een managementteam wordt na een intake met de opdrachtgever samengesteld. Het traject en het programma worden vooraf besproken met het team. In dat gesprek komen de wensen, verwachtingen en spelregels op tafel.

 

Elke training is maatwerk.