Mario Draghi en de pensioenfondsen, “Oh buurman, wat doet u nu?”

The European Central Bank building, Frankfurt am Main, Germany.Onze pensioenfondsen verdwijnen weer onder water en het zwartepieten is al aan de gang. De fondsen beklagen zich over het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Dit is aanleiding voor Draghi om geheel tegen zijn gewoonte in uit de slof te schieten met de opmerking dat de problemen van de pensioenfondsen niet alleen aan de rente liggen.

Die keurige voorzichtige bankier Draghi en de vergelijking dringt zich op met de beroemde scene van Tatjana Šimić als Kees en de buurman in de familie Flodder.

Wat zou Draghi als andere oorzaken van de problemen van de pensioenfondsen zien? Betreft dit soms het feit dat wij in Nederland nog bijna 400 (!) pensioenfondsen hebben? Wat kost dat en wie betaalt dat?

DNB heeft een zestigtal pensioenfondsen gevraagd om de toekomstbestendigheid van hun fonds onder de loep te nemen. (Bron:) Fondsen die niet op tijd maatregelen nemen kunnen volgens DNB de belangen van hun deelnemers en gepensioneerden schade toebrengen.

”Dit kan bijvoorbeeld resulteren in onnodige verlaging van pensioenen. In de praktijk blijkt dat niet alle besturen de kwetsbaarheden van hun fonds onderkennen”, stelt de toezichthouder.

Door tijdig maatregelen te nemen, kunnen fondsen voorkomen dat ze tegen hoge kosten met de rug tegen de muur alsnog tot opheffing moeten overgaan.

Interessant is voor de scherperen onder ons om een controleberekening te maken voor ons bekende kleine pensioenfondsen, de meesten van ons zijn wel bij enkele “verzekerd”.

De berichtgeving is alles behalve transparant, maar een gemiddeld uitbetaald pensioen is wel te vinden of te berekenen. Hierna beveel ik u aan om eerst rustig te gaan zitten en deelt u dan eens de loonsom van de eigen organisatie van het pensioenfonds door het aantal medewerkers. In veel gevallen is verder commentaar dan overbodig.

De logische vervolgstap is dat aansluiting wordt gezocht bij sterkere partners. Dit laatste gebeurt thans snel, de externe druk lijkt groot door de aanhoudende financiële crisis. Voorts gaat de gehele oude garde leidinggevenden vrijwel tegelijk met pensioen en het is dan wijs om alles maar geregeld te hebben.

Comments are closed.