Soorten Interim Management

 

Ons interim management bureau onderscheidt diverse soorten interim management:

 

Overbruggingsmanagement

Overbruggingsmanagement valt onder soorten interim management welke door ons bureau wordt toegepast bij Gemeenten, Provincies en Waterschappen.

De overbruggingsmanager wordt ingezet op een plotseling of tijdelijk ontstane lege stoel bij Gemeenten, Provincies en Waterschappen met als doel dat de reguliere of nieuwe manager de draad weer moeiteloos kan oppakken.

 

Genezingsmanagement

Genezingsmanagement valt onder soorten interim management welke door ons interim management bureau wordt toegepast bij Gemeenten en Provincies,  Ministeries, Rechtbanken en andere grote zelfstandige bestuursorganen (afgekort ZBO). Bij  diverse Waterschappen ligt nu de focus op grote onderhanden werken met ad hoc inhuur van professionals.

De genezingsmanager geneest zieke afdelingen bij Gemeenten, Provincies en ZBO’s. Onze interim professional neemt de oorzaken weg, motiveert, schept perspectief en laat een goed werkende afdeling achter. Wij zien de vraag naar deze dienstverlening wat terug lopen, ten gunste van ad hoc inhuur van onze interim professionals.

 

Verbetermanagement

Verbetermanagement valt onder soorten interim management welke door ons bureau wordt toegepast bij Gemeenten en Gemeenschappelijke beheer organisatie provincies (afgekort GBO), Provincies en Waterschappen. Ook past ons interim management bureau verbeter management toe in het gehele Publieke Domein waaronder ZBO’s, Ministeries en Rechtbanken.

De verbetermanager optimaliseert de bedrijfsvoering, de klantgerichtheid en de samenwerking bij Gemeenten en GBO’s, Provincies en Waterschappen alsmede bij zelfstandige bestuursorganen, Ministeries en Rechtbanken.

Onder de huidige druk van bezuinigen is er een spanning tussen de vermindering van het aantal FTE en de investeringen die moeten worden gedaan om de processen te verbeteren. Verminderde inzet is een onlosmakelijk resultaat van proces verbetering, onder de randvoorwaarde dat de juiste volgorde wordt aangehouden. Naast de verbeter manager dragen onze professionals met hun diverse specialismen ook aan proces verbetering bij.

 

Verandermanagement

Verandermanagement valt onder soorten interim management welke door ons bureau wordt toegepast bij Gemeenten, Provincies en Waterschappen.

De verandermanager voert noodzakelijke structuur en cultuur veranderingen door bij Gemeenten en Provincies, als ook ZBO’s, Ministeries en Rechtbanken en creëert bovendien draagvlak bij de betrokkenen.

 

Crisismanagement

Crisismanagement valt onder soorten interim management welke door ons interim management bureau wordt toegepast in het gehele Publieke Domein, Gemeenten en GBO’s, Provincies, Waterschappen, ZBO’s Rechtbanken en Ministeries.

De crisismanager waarborgt de continuïteit bij een acute crisis.

 

Fusiemanagement

De fusiemanager zorgt ervoor dat een nieuwe organisatie ontstaat in plaats van twee aan elkaar geplakte organisaties. Door de fusiemanager worden vaardigheden op gebied van verbetermanagement en verandermanagement toegepast.

 

Kwartiermaken

De kwartiermaker creëert een nieuwe organisatie uit een bestaande door een vloeiende overgang van werk en mensen. Kwartiermakers worden op dit moment gevraagd door Gemeenten en GBO’s, Waterschappen voor grote projecten en in iets mindere mate voor de overige sectoren in het Publieke domein. Kwartiermakers worden ook gevraagd als professionals bij Gemeenten, GBO’s en op projectniveau bij Waterschappen. De disciplines van dit moment voor Gemeenten en GBO’s zijn Job coaches, re-integratie medewerkers, loopbaan adviseurs,  klant regisseurs en bezwaar afhandelaars. Voor de Waterschappen op projectniveau van Civiele Techniek en Infrastructuur Projectleiders, aanbestedingsdeskundigen en Proces Coördinatoren, allen civiele technici.

 

Projectleiding, project management en proces management

De project of proces manager vervult zijn rol in een tijdelijke organisatie taak, zodat hiervoor niet een reguliere manager hoeft te worden vrijgemaakt. De disciplines van dit moment voor Gemeenten en Gemeenschappelijke beheer organisatie provincies zijn Job coaches, re-integratie medewerkers, loopbaan adviseurs,  klant regisseurs en bezwaar afhandelaars. Voor de Waterschappen op project niveau van Civiele Techniek en Infrastructuur Projectleiders, aanbestedingsdeskundigen en Proces Coördinatoren, allen dikwijls civiele technici.

 

Co-management

De co-manager ontlast de zittende manager door tijdelijk taken over te nemen en hem te ondersteunen.

soorten interim managementsoorten interim management