Volkert van der G, wanhopig op zoek naar nieuwe problemen

De meesten van ons kennen inmiddels diverse levensfasen: onze kinderjaren, hierna de jongvolwassenheid en de jonge jaren met opbouw van het eigen leven en gezin.

Als je omkijkt gaat het allemaal snel en de relatieve lengte van elke nieuwe etappe is korter ten opzichte van het geheel. De leeftijd rond de 50 heeft ook zijn specifieke kenmerk.

Dit is het besef dat je niets meer kunt veranderen aan je actieve periode, het verleden ligt al helemaal vast en veel verleden komt er ook niet meer bij. Het besef komt binnen dat je het moet doen met wat je hebt. Ook als je gezond bent tikt de klok onverbiddelijk door.

In het geval van Van der G. zien we hoe het werkt. Hij heeft duidelijk geen zin om met zijn verleden bezig te gaan en schiet steeds in de oude reflex van nieuwe problemen maken en nieuwe procedures voeren. Als een repeterende breuk worden we periodiek door hem lastig gevallen met berichten over nieuwe processen. Hij speelt dit spel heel “goed” en heeft hier op kosten van de belastingbetaler ook alle tijd voor.

Het gaat echter nergens meer over, omdat het procederen niet over een onderwerp gaat, maar het feit dat hij zijn comfort modus zoekt en alleen nog maar kan doen wat hij altijd deed.

Ik durf hier wel te verklappen dat hij dit gaat verliezen, want we ontkomen bij een zekere leeftijd niet aan verwerking van ons leven met bijbehorende gevoelens en zelfreflectie.

Crisis in de werksituatie

In organisaties beleven we ook dat soms crisis nodig is om te kunnen sturen en veranderen.
Als het te lang crisis blijft doen we iets niet goed. Er zitten dan mensen op posities die alleen maar problemen ontdekken en oplossen. Echter ontstaat hierna een tekort aan problemen.
Daar hebben ze dan wel een oplossing voor……….

Meesters in Management! is een interim management bureau welke ruim 30 jaar bestaat en detacheert succesvol managers bij de overheid, vooral gemeenten, provincies en waterschappen.

Door veranderingen in organisaties is de vraag naar managers sterk teruggelopen en worden meer interim professionals ingehuurd, waarbij niet langer de organisatorische en leidinggevende kwaliteiten worden gevraagd maar vooral interim specialistische expertise.

Op dit moment is er veel vraag naar de volgende interim professionals:

Interim WABO deskundigen
Interim WMO experts
Interim Communicatie deskundigen
Interim IT medewerkers op de Gemeentelijke systemen
Interim juristen Ruimtelijke Ordening

Naast de overheid neemt de vraag in de Zorg toe voor ZorgConsult.
Dit betreft interim management zorg voor ondersteunende functies in de disciplines Zorg, Facilitair en DBC DOT.

De gewijzigde methodiek van inhuren

We zien dat afscheid is genomen van de consultancy en bemiddeling oude stijlen dat het web vraag en aanbod bij elkaar brengt. Na een gewenningsperiode kwalificeren wij dit systeem als goed.
Objectiviteit en gelijke kansen voor iedereen zijn belangrijke verworvenheden.
Zowel vragers als aanbieders hebben belang bij transparantie en bij een goede toepassing van de procedures zijn de kansen voor allen gelijk.

Waarom gaat het af en toe mis met de gelijke kansen?

Het is jammer dat de verhoudingen tussen vraag en aanbod nog niet evenwichtig zijn. Vele tientallen aanbieders op een en dezelfde opdracht schieten hun doel voorbij en roepen soms vreemde reacties op. Het doet ons goed dat diverse organisaties nu ook minimum tarieven voor de inhuur van interim managers hanteren. Ook worden de gunning tarieven soms al gepubliceerd, zodat we een objectieve benchmark kunnen vaststellen.

De benchmark voor de tarieven

De benchmark is voor ons interim management bureau de leidraad voor het tarief, maar hier kan nog discussie ontstaan zo lang niet alle gunningsbedragen transparant zijn. Volledige openheid van gunning tarieven van interim professionals zal aan de objectiviteit en gelijke kansen.